Booking/kontakt

Pål Øyvind T. Nordengen

Norge, Oslo

Mob: 97709420

Email: palnord@hotmail.comFølg meg på

Myspace

Facebook

Youtube

Noen viktige elementer ved stemming av trommer...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dette er et resume av DVD'en til Bob Gatzet der han tar for seg stemming av trommer. Jeg har også tatt med noen personlige erfaringer. Jeg skrev dette med tanke på eget bruk en gang i tiden, så det er ikke like utfyllende forklart overalt. Jeg vil gjerne presisere at dette ikke er noen fasit til et spesielt sound, men håper dette kan hjelpe deg litt på vei til å utforske samt forstå dine egne trommer og hva de kan levere av lyd.

Å stemme trommer er krevende å lære seg, så en må ikke gi opp. Det er ved å prøve og utforske at man lærer trommene sine å kjenne. Til slutt klarer man å stemme frem det soundet man ønsker seg på kort tid, samme hvor du måtte befinne deg.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Først noen tips før du begynner å stemme:

-Vit hvilken stand trommene dine er i, til enhver tid.

-Nøkkelen er symmetri. Er trommen oval og ujevn i kontaktflaten mellom trommen og skinnet, vil du aldri klare å få optimal lyd i trommen.

-Sjekk at trommen er rund ved å måle diagonalt med et målebånd.

-Sjekk at "ringen" i begge ender av trommen, der trommen er i kontakt med skinnet, er flat. Sett trommen på et flatt underlag og sjekk om du ser noen ujevnheter. Ikke gjør dette på glassbord (Glass er ikke flatt). Ser du noen ujevne steder forsøk å skyv under et A4-ark. Er variasjonen i trommen over tre papirer i tykkelse er det vanskelig å få stemt trommen. Dette kan fikses hos ekspert.

-Sjekk at "ringen" i begge ender av trommen, der trommen er i kontakt med skinnet, føles jevn uten merker.

-Sjekk skinnets kanthøyde rundt margen på skinnet. Er noen steder høyere, marker med en sprittusj på skinnet og hold øye med stedet under stemmingen.

-Skinnet må aldri presses inn i metallringen (Sargringen). Sjekk om sargringen er flat og rund. Er den ikke flat, kan du forsiktig bøye den til.

-Strammer man skinnet på en side, husk å løs det på den andre siden. Vrikk skinnet på plass.

-Viktig å skape likt trykk rundt hele sargringen. En god teknikk å bruke til dette, er å kryssstemme skruene. Mens du tuner den ene stemmeskruen, kan du tappe ved den motsatte (diagonale) stemmeskruen og høre hvordan tonen forandrer seg. Hvis tonen forsvinner fort og skinnet blir slakt, betyr det at den stemmeskruen du løsnet på, må strammes litt mer enn den på andre siden. Dette er en god teknikk jeg vil anbfale deg å bruke.

-Er skinnet skrukkete enkelte steder, eller umulig å stemme, bruk 12 til 3 teknikken. Skru løs skinnet. Vri skinnet 90 grader og stram på nytt.

-For å finne ut om du har et godt skinn; Tapp på et løst skinn og hør på resonansen og at det flopper. Er skinnet helt dødt er det ødelagt og du vil ikke kunne oppnå bra lyd.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tom tom

Shell materiale

Beach wood, oak, maple, birch, popular, mahagony, exotic wood: jara, evony, rose wood. De to mest populære materialene er maple og birch.

Maple shell er våte, løse, "boomie", høytlåtende. Birch shell er de mer stille trommene: "dence", kontrollerte, "contained", de har mer fokus.

En glatt overflate innvendig i trommen produserer en lys tone, en glassaktig lyd. En rubbet/grovere overflate innvendig i trommen, produserer en varmere lyd.


Sett skinnet først

Bruk tonøkkelteknikken både når du strammer opp skinnet og løsner det etterpå. Tonøkkelteknikken betyr at du bruker to stemmenøkler samtidig og strammer/løsner de diagonale stemmeskruene like mye. Stram opp skinnet ganske mye og sørg for at det låter rent før du setter skinnet f. eks med hårføneren. Du kan også strekke skinnet for hånd ved å presse ned skinnet i sikrel med håndflatene dine. Husk at de fleste skinn i dag er laget av nylon og er følsomme for varme. Bruker du hårføner rundt sargringen; ikke varm for mye. La skinnet avkjøle seg i et minutt eller to før du skrur det ned igjen. Husk at vi gjør denne prosessen for at skinnet skal få god kontakt med trommesargen rundt hele.


Finn deretter den laveste tonen i skinnene:

Skru skinnet ned med tonøkkelteknikken til det punktet det ikke vibrerer. Stram deretter en enkelt skrue i sirkel til du hører at tonen flater ut og at skinnet vibrerer fritt uten forstyrrelser. Gjør dette i sirkler. Jo nærmere du kommer, jo mindre skrur du av gangen.

Løsne så litt på en og en stemmeskrue og stramme den igjen for å få tonen i skinnet så lav og ren som mulig. Lette slag med stikka. Hør på resonansen. Du kommer da til skinnets laveste tone.


Stemmemuligheter (Tips: Monter gjerne tammen på et stativ mens du utforsker trommen).

1: Det laveste stemmeområdet; Dette området vil ha færrest stemmemuligheter. Begge skinnene er stemt i sitt laveste område. Underskinnets tone er da den laveste tonen trommen kan ha. Underskinnet er stemt i sitt laveste området. Slagskinnet en tone over. Du får en form for "pitch pin". Begynn så og skru slagskinnet høyere i sirkel samtidig som du slår med en stikke i midten og hør på tonen.

2: Lavt slagskinn og høyere underskinn lager max attack. Stem underskinnet en halv tone over laveste toneområdet. Slagskinnet er nå på sitt laveste. Du får en annen form for "pitch pin". Skru opp overskinnet til neste "steg". Du kan skru opp to steg (toner).

3: Stem underskinnet en tone over laveste toneområdet. Slagskinnet på sitt laveste. Skru slagskinnet høyere og høyere og hør.

4: Begge skinn stemmes høyt. Stem først slagskinnet høyt. Skru så opp underskinnet til du får en fin tone i trommen


Noen stemmeråd for tammer:

-Ett sted å begynne er å stemme etter prinsippet om at over- og underskinn skal ha samme tone. Er skinnene i forskjellige tykkelse; f. eks underskinnet Remo Diplomat og overskinnet Remo Ambassador, kan man få renere/penere lyd ved å stemme overskinnet en halv tone eller en hel tone under eller over slagskinnet. Det meste handler om smak og behag, og er du ute etter en spesiell lyd må du bare prøve deg frem.

-Noen foretrekker spesielt på gulvtammene å stemme underskinnet en halv eller hel tone under slagskinnet slik at lyden i tromma synker i tone etter at du har gitt den et slag med stikka.

-Attack: stikken treffer skinnet. Sestain: Tonen rett etter anslaget. Ikke tonens lengde.

-Lavt slagskinn og høyere underskinn produserer max attack.

-For en "busy style" på tammene; stem slagskinnet til sin laveste tone (pitch) og underskinnet høyere i de lavere toneområdet. Da vil trommen få mye attack.

-For en åpen, syngende tone; stem skinnene likt i de øvre toneområdene. Eller slagskinnet litt lavere enn underskinnet.

-Man oppnår lettere "pitch pin" i de lavere områdene en i høyere områder.

-Hver tromme er laget for å få frem bestemte frekvensområder. Hvis du slår på shellet og hører nøye etter, vil du høre en tone i trommematerialet. Prøv å finn igjen tonen f. eks på et piano og skriv den ned. En måte å oppnå god lyd i tammene dine på, er ved å stemme underskinnet til denne tonen. Deretter kan du skru opp slagskinnet til du er fornøyd med lyden du hører eller stemme slagskinnet f. eks likt som underskinnet.

-Når du skal stemme gulvtammene og de helt små tammene som 8", er det fort gjort å skru for mye på stemmeskruene når du nærmer deg området der du skal finstemme. Skru derfor lite av gangen da tonen forandrer seg fort.

-En god måte å finstemme tammene dine på, er å ta for deg ett skinn av gangen. Demp det andre skinnet slik at det ikke kommer forstyrrende lyd fra det. Slå en gang på det skinnet du skal stemme, f. eks med en stikke, og løsne for deretter å stramme stemmeskruen igjen. Du hører da at tonen i skinnet forandrer seg mens du skrur. Gjenta dette, gjerne i sirkel, på alle stemmeskruene og forsøk å oppnå lik tone på alle stemmeskruene. Når du har gjort dette, vil du høre at skinnet på tromma vibrerer fritt uten forstyrrelser og låter helt rent.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skarptromme

Underskinnet

2 mm underskinn til skarptrommer gir mer sensitivitet og åpner opp trommen.

3 mm underskinn til skarptromme gir mer fokus for de som slår hardt.

Vanligvis stemmer man underskinnet på skarptromme mellom tonene: F og B.

A er et bra utgangspunkt.

Husk at seiden må sitte perfekt, helt rett og ikke strammes for hardt. Man skal kunne slå trommen forsiktig ned på stativet og høre at seiden gir lyd fra seg. Mål sargringens høyde ved seiden på begge sider ned til skinnet. Forskjeller i høyde tyder på at skinnet er strammet ujevnt.

Problemer/dårlig lyd med skarptrommen skyldes oftest underskinnet eller seiden.

Stemming Skru en kvart omdreining av gangen. Press med tommelen og kjenn at det gir litt etter og at det stopper ganske brått.


Overskinnet

Udempede skinn gir en mer metallisk lyd i trommen. Dempede skinn eller dempehjelpemidler demper volumet i trommen.

Lav stemming gir en fetere og en treaktig lyd fra trommen. Mindre attack og mer fyldighet. Stemmer man skinnet høyere vil man få en mer pop lyd (metallisk lyd) i trommen. Man får mindre fyldighet og mer attack. I skarptrommer er det overskinnet som bestemmer tonen i trommen.

Unisone over/underskinn; (F) - tredje nivå (H): Lager en mer treaktig lyd.

Fjerde nivå (C); Får mer pop lyd (metallisk lyd) med mer attack. Trommen fortsetter å synge.

Femte nivå (D) - og oppover: Får en mer metallisk lyd med mer attack.

Sjekk lyd med en trommestikke og bruk den svakeste hånden. Tapp først i midten og beveg deg sakte utover til siden etter hvert. Sjekk stikkeklikk på kanten. Den vil også forandre seg når man stemmer overskinnet mellom de ulike nivåene.

Stemming Skru samtidig som du presser ringen ned. Press med tommelen og kjenn at skinnet nesten ikke gir etter. Skal kjennes som en fullt oppblåst basketball.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Basstromme

Lange basstrommer vil gi en dypere tone og mer volum. En kortere tromme kan gjøre lyden mer delikat og kan gjøre seg godt i et studio.


Slagskinn

Doble slagskinn vibrerer mindre og gir en skarpere attack og en fast/kort dyp slutt. Enkle slagskinn vibrerer mer og gir et mer mykere attack og fyldig/lang dyp slutt.


Man stemmer skinnet på to måter: 1. Man stemmer skinnet rett før det begynner å rasle/skinnet rynker. Skinnet har da liten og nesten ikke resonans. Man får mest attack og mindre lyd.

2. Man kan også stemme skinnet slik at det akkurat begynner å resonere. På grunn av størrelsen på skinnet vil resonansen overdøve "woofet" i trommet. Et par omdreininger er nok. Man får da mindre attack og mer lyd.


Frontskinn

Når man skal stemme basstrommen må man bestemme seg om man skal ha et vibrerende skinnsystem eller et ikke vibrerende system.

Vil du ha maksimal vibrasjon og resonans fra trommen lager man ikke hull i frontskinnet.

Lager man hull i frontskinnet vil skinnet vibrere mindre.

Små hull opp til ca 6 tommer lager en rundere og fyldigere basstrommelyd.

Det er mest vanlig å lage hullet på siden. Man får da lett en mikrofon inn i trommen for å ta opp resonansen i selve trommen.

Lager du et hull midt i skinnet vil du få enskinns lyd. Dette gir mye attack og mye kontrollert lyd. Man får ikke noe resonans fra selve trommen, kun fra slagskinnet. Man setter da opp en mikrofon nærme slagskinnet. Om du lager et 6 tommers eller 12 tommers hull i skinnet spiller ingen rolle.


Følelse

Spiller man inn i trommen med pedalen og lar pedalen bli der, bør skinnet være så slapt som mulig, slik at kølla ikke spretter på skinnet. Spiller man slik at klubben spretter ut igjen med en gang, bør man ha en høyere tone i slagskinnet for å gi mer liv i tonen og få mer resonans(vibrasjon) fra trommen.


Demping

Det mest vanlige er at man demper slagskinnet og lar frontskinner vibrere. For å oppnå maks attack og fyldig basslyd, kan man kun dempe frontskinnet og la slagskinnet vibrere fritt.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------